A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

„Praktyki w Austrii dla najlepszych uczniów”

Opublikowano w Aktualności

     10 października 2017 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie dotyczące praktyk zawodowych w austriackich regionach Vorarlberg i Salzburg dla uczniów klas gastronomiczno-hotelarskich. Spotkanie poprowadziła pani Judyta Babiarz, doradca EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To już kolejna, szósta edycja cieszącego się sporym zainteresowaniem młodzieży programu „Praktyki w Austrii dla najlepszych”.
     Pani Judyta Babiarz przedstawiła uczniom program projektu oraz omówiła cele i harmonogram praktyk w roku szkolnym 2017/2018. Pokazała również korzyści płynące z udziału w praktykach u austriackich pracodawców, m.in. bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, wynagrodzenie, ubezpieczenie oraz świadectwo pracy wydane w językach angielskim i niemieckim.