A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Obóz integracyjno-szkoleniowy

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz integracyjno-szkoleniowy Obóz integracyjno-szkoleniowy
     W dniach 28 września – 2 października 2017 roku 14 uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego proobronnego z naszej szkoły brało udział w obozie integracyjno-szkoleniowym. Obóz odbywał się, jak co roku, na terenie Bazy Lotniczej "Baryt" w Stanisławowie. Zajęcia z uczniami prowadzili instruktorzy Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej. Program obejmował: szkolenie logistyczne, przepisy i regulaminy wojskowe, wyszkolenie strzeleckie, podstawy taktyki i techniki wojskowej, symbole wojskowe i ratownictwo medyczne.
      Uczniowie, którzy mieli pierwszy kontakt z wojskiem, dzielnie znosili trudy szkolenia. Na szczęście pogoda sprzyjała i noce w namiocie nie były takie straszne.