A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Spotkanie z przedstawicielem WKU z Bolesławca

Opublikowano w Aktualności

     27 września 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień z Bolesławca, oficerem wydziału rekrutacji kpt. Jerzym Szelingerem, dotyczące promocji różnych form służby wojskowej.
     Uczniowie z naszej szkoły jako jako jedyni na terenie administrowanym przez WKU w Bolesławcu zakwalifikowani zostali do pilotażowego programu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.