A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

POLIGONOWY OBÓZ KLAS PROOBRONNYCH

Opublikowano w Aktualności

 

G A L E R I A
Poligonowy obóz LW Poligonowy obóz LW
    Program czterodniowego (19 – 22.06.2017r.) szkolenia poligonowego uczniów klasy drugiej i pierwszej liceum ogólnokształcącego o profilu proobronnym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, prowadzonego przez kadrę JPR w Bazie Lotniczej „Baryt”, obejmował między innymi doskonalenie strzeleckie i taktykę oraz OPBMR.
     Pierwszy dzień poświęcony został teorii i technice strzału oraz budowie i obsłudze wojskowej broni strzeleckiej.
W kolejnym dniu, rozpoczętym tradycyjnie zaprawą poranną, roznosił się w całej bazie huk wystrzałów i zapach strzelniczego prochu. A wszystko to za sprawą strzelania przez licealistów z pięciu typów broni wojskowej. Natomiast prowadzone przez st. kpt. Sabiana Węglińskiego  działania taktyczne z zakresu podstaw rozpoznania specjalnego,  przenikania w ugrupowanie nieprzyjaciela oraz technik maskowania odbywały się bezszelestnie.

   Trzeci dzień, równie upalny jak poprzednie, nazwano „dniem słonia” z racji pewnych skojarzeń z maskami przeciwgazowymi. W dużej mierze upłynął on na wykonywaniu, w warunkach niemal tropikalnych, ćwiczeń w szczelnej odzieży przeciwchemicznej.
    W czwartym dniu odbył się kolejny etap szkolenia kadetów przysposobienia wojskowego obejmujący naukę obsługi i prowadzenia transporterów opancerzonych. Na początek, po zaliczeniu egzaminów z budowy i obsługi 15-tonowego, już kultowego SKOT-a, uczniowie ruszyli z placu manewrowego na poligonowe bezdroża. Za pierwszym razem było trochę problemów z ruszaniem z miejsca oraz manewrowaniem na biegu wstecznym . Dla nowicjusza cofanie taką maszyną z ograniczonym przez pancerz polem widzenia nie należy do łatwych manewrów. Po kilku godzinach wszelkie trudności zostały przezwyciężone. Jak zapewnia prowadzący zajęcia, szef techniczny Jednostki sierż. Marek Zemła, pierwszy trening należy uznać za udany.
    Na zakończenie zajęć ochrony przed bronią masowego rażenia wszyscy obecni zaliczyli obowiązkowo pobyt w komorze gazowej. Mimo posiadania masek ochronnych, w oczach wielu pojawiły się łzy, ale to z pewnością tylko ze wzruszenia, gdyż poligonowa przygoda właśnie dobiegała końca.