A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Opublikowano w Aktualności

UWAGA

Zakończenie roku szkolnego klas:

 

III zasadniczej szkoły zawodowej

 

23.06.2017r. (piątek), godz. 9.00, świetlica szkolna

 

Po zakończeniu spotkanie z wychowawcą wg harmonogramu

Klasa

Wychowawca

Sala

III A

Urszula Hetnar

13

III B

Grażyna Redźko

12

 

Zakończenie roku szkolnego klas:

 

I, II liceum ogólnokształcącego,

I, II, III technikum

I, II zasadniczej szkoły zawodowej

 

23.06.2017r. (piątek) godz. 11.00, boisko szkolne

 

Po zakończeniu spotkanie z wychowawcą wg harmonogramu

Klasa

Wychowawca

Sala

1 LWR

Eliza Sławińska

28

2 LWR

Marian Fudala

16

1 TG/TH

Dorota Ołpińska

11

2 TG

Agnieszka Jasińska-Dinsber

23

3 TG

Marta Hnatejko

4a

2 TH

Grażyna Sawicka

24

3 TH

Sylwia Kowalska

gab. pedagoga

1 TI/TR

Magdalena Sibilska

12

2 TI

Barbara Miszkowska

2a

3 TI

Monika Łyp

5

1 TL

Aleksandra Grochala-Hawrylewicz

3

2 TL

Monika Połetek

26

2 TR

Mariusz Korecki

6

3 TR

Marlena Adler

27

1 A

Ewa Żuławska

i1

1 B

Agnieszka Gryganiec

15

1 C

Piotr Kozaczuk

13

2 A

Monika Siedlecka

17

2 B

Tomasz Sadowski

1