A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Wielki sukces logistyków z ZSP im. KZL w Lubaniu!

Opublikowano w Aktualności

  

G A L E R I A
Mistrzowie logistyki Mistrzowie logistyki
    W dniu 12 czerwca 2017 roku odbył się finał piątej edycji konkursu “Mistrzowie Logistyki” organizowanego przez Katedrę Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Współorganizatorem konkursu była Fundacja Kuehne ze Szwajcarii, która zasponsorowała nagrody dla zwycięzców. Z Fundacją  Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki współpracuje od ponad czterech lat w ramach wspólnie organizowanych we Wrocławiu studiów podyplomowych „Logistyka i Zarządzania Łańcuchem Dostaw”. Koordynatorami Konkursu były dr inż. Maja Kiba-Janiak i dr Agnieszka Jagoda. W skład komisji konkursowej wchodzili ponadto pozostali pracownicy KZSiL.  

        Celem konkursu było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku do konkursu stanęło łącznie ponad 200 uczniów reprezentujących kilkanaście szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego.
Konkurs rozpoczął się w styczniu 2017 i składał się z trzech etapów. Dwa pierwsze etapy odbywały się w szkołach ponadgimnazjalnych. W pierwszym etapie uczniowie musieli przejść test sprawdzający ich wiedzę z zakresu logistyki. W drugim, zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie studium przypadku -  uczniowie w grupach 4 osobowych mieli za zadanie rozwiązać problem zdiagnozowany w przedsiębiorstwie. Finał konkursu odbył się już w siedzibie uczelni, na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Uczestniczyło w nim 7 najlepszych zespołów, wyłonionych w II etapie, w tym 2 zespoły reprezentujące technikum w  zawodzie technik logistyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Jako jedyna szkoła mieliśmy w finale 2 reprezentujące nas drużyny. Zmagania finałowe miały charakter pracy grupowej. Na tej podstawie wyłoniono trzy zwycięskie zespoły „Mistrzów Logistyki V”.

       Z wielką radością i dumą  informujemy, że na III miejscu znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w składzie: Aleksandra Durowicz, Anna Jaworowicz, Katarzyna Zakrzewska oraz Marcin Gamalczyk. Drugi zespół (Angelika Michno, Dorota Wieczorek, Filip Kirkowski i Mateusz Moroz) znalazł się na miejscu V. Opiekunem uczniów była Monika Połetek, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

      Podczas finałowej gali konkursu nagrody wręczyli: dr Anna Baraniecka - Prodziekan ds. Rozwoju  na Wydziale EZiT oraz dr Agnieszka Jagoda i dr Maja Kiba-Janiak  – koordynatorki konkursu.

      Przed finałowymi rozgrywkami konkursu uczniowie uczestniczyli w czterech warsztatach/wykładach. Były to:  Interpersonal Communication – warsztat poprowadzony przez mgr Cezarego Kwiatkowskiego, Logistyka kosmosu – wykład poprowadzony przez dr Annę Baraniecką, wykład pt. Czy logistyka humanitarna jest humanitarna? prowadzony przez mgr Jakuba Marcinkowskiego oraz warsztat Kompetencje logistyka prowadzony przez mgr Agnieszkę Pisarek.