A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Gala wręczenia podziękowań za promowanie Powiatu lubańskiego

Opublikowano w Aktualności

      Dnia 07 czerwca 2017 r. w auli Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Lubaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród Starosty Lubańskiego za promowanie Powiatu Lubańskiego w roku szkolnym 2016/2017.
     Uroczystość przebiegała w podniosłej i przyjaznej atmosferze. Pan Walery Czarnecki, Starosta Lubański gratulował laureatom konkursów i ich opiekunom oraz Dyrektorom Szkół, podziękował za efektywną współpracę i wspieranie działań promocji Powiatu Lubańskiego. Niewątpliwą atrakcją tego popołudnia był także koncert uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu.
     Na uroczystości wręczenia nagród, wśród licznie zgromadzonych laureatów, obecni byli przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Podziękowania odebrała Pani Dyrektor Lidia Błażków, nauczyciele: Pani Eliza Sławińska, Pani Monika Połetek, Pani Monika Mela, Pani Iwona Szwarczyńska oraz 23 uczniów ZSP im. KZL będących laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. To właśnie nasza szkoła była reprezentowana przez najliczniejszą grupę uczniów odnoszących sukcesy.
 Laureatom składamy serdeczne gratulacje, życząc wszystkim dalszych sukcesów i wielu powodów do wspólnej radości.