A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

„W zielonym krajobrazie”

Opublikowano w Aktualności

      Dnia 26 maja 2017 roku uczennice z klas I TG, I TR, I TH, III TH, III TR i III TG pod opieką pani Agnieszki Jasińskiej – Dinsber i pani Grażyny Redźko wzięły udział w akcji porządkowania tras turystycznych i miejsc cennych przyrodniczo pod hasłem „W zielonym krajobrazie”. Uczennice porządkowały użytek ekologiczny "Dolina Gozdnicy".
    Uczniowie naszej szkoły biorą udział w tej akcji już od kilku lat. Jest ona organizowana w ramach Lubańskiej Wiosny Ekologicznej przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu i Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych.