A- A A+

Film promocyjny 2017

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Uczniowie z technikum organizacji reklamy w roli ankieterów

Opublikowano w Aktualności

     W dniu 11.04.2017r. uczniowie klasy pierwszej w zawodzie technik organizacji reklamy przeprowadzili badania ankietowe w centrum Lubania.
      Ankieta została przygotowana przez uczniów w czasie zajęć z teorii marketingu i dotyczyła opinii mieszkańców Lubania na temat niedawno otwartej galerii handlowej "Inbag". Zajęcia miały na celu zebranie danych do przygotowania raportu oraz ćwiczenie otwartości i pewności siebie w kontaktach międzyludzkich.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu.