A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Gala Finałowa nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Konkurs Orzeł Dolnośląski Konkurs Orzeł Dolnośląski
Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Orzeł Dolnośląski jest wyróżnieniem dla wszechstronnego, wyróżniającego się ucznia szkoły ponadgimnazjalnej naszego województwa.

Spełniając wymagania regulaminu konkursowego, rada pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej dokonała spośród uczniów naszej szkoły wyboru kandydata do tej nagrody w osobie Zyty Fischer, uczennicy klasy czwartej technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Kandydaturę tę poparł organ prowadzący, przesyłając nasze zgłoszenie do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

 

Za wyborem Zyty Fischer, jako kandydata naszej szkoły, przemawiały jej dokonania zarówno w nauce, życiu społecznym oraz duża świadomość w podejmowaniu działań zmierzających do „inwestowania” w swój samorozwój, który w konsekwencji przyczyni się do zdobycia potencjału ułatwiającego w przyszłości większą mobilność na rynku pracy.

 

Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość o nominowaniu Zyty obok pięciu uczniów z województwa dolnośląskiego.

 

16 grudnia, w Centrum Kultury „Agora” we Wrocławiu odbyła się Gala Finałowa, w trakcie której nominowani do nagrody Orzeł Dolnośląski mieli okazję zaprezentować się licznie zgromadzonym słuchaczom, wśród których znajdowali się m.in. przedstawiciele instytucji oświatowych i kulturalnych województwa dolnośląskiego.

 

W trakcie swojej prezentacji, Zyta przekonywała słuchaczy, ze pasja do nauki w połączeniu ze świadomym wyborem szkoły dają efekt w postaci możliwości realizowania swoich zainteresowań związanych z zawodem, w którym się kształci. Udowodniła, że współczesny uczeń potrafi łączyć zainteresowania naukowe z działalnością na rzecz innego człowieka. W jej przypadku to nie tylko różne aspekty wolontariatu, ale również ratowanie życia innego człowieka podczas działań w Ochotniczej Straży Pożarnej, której jest członkiem.

 

Podczas podsumowania uroczystości, Pani Beata Pawłowicz, Dolnośląski Kurator Oświaty, zwracając się do nominowanych, podkreśliła, że ich obecność na Gali jest ogromnym zwycięstwem. My również jesteśmy tego zdania i cieszymy się z sukcesu Zyty.