A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

STYPENDIA STAROSTY POWIATU LUBAŃSKIEGO

Opublikowano w Aktualności

Na wrześniową sesję rady powiatu lubańskiego zaproszeni  zostali przedstawiciele naszej szkoły. Sesję zdominował temat oświaty - radnym została przedstawiona informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego, wyróżniono  nauczycieli, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, uczniom, za osiągnięcia w nauce, przyznano stypendia Starosty Powiatu Lubańskiego.

 Z naszej szkoły stypendium w roku szkolnym 2014/2015 otrzymały Zyta Fischer z klasy IV Technikum Gastronomicznego i Justyna Bartkiewicz z klasy III Technikum Organizacji Reklamy. Dziewczętom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce!


Wyróżnione przez Starostę Powiatu Lubańskiego: Justyna i Zyta.