Drukuj

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

Opublikowano w Aktualności

2 października uczniowie klasy IV Technikum Informatycznego, IV Technikum Hotelarskiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego w ramach lekcji z podstaw przedsiębiorczości spotkali się  z przedstawicielem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – p. Pawłem Packiem.

 Celem zajęć było poszerzenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, a w szczególności pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na zakładanie własnych firm i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Młodzieży przybliżone zostały możliwości jakie w tym zakresie oferuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który jest wdrażany przez urzędy pracy na Dolnym Śląsku.

Mamy nadzieję, że przekazane informacje okażą się przydatne i część naszych uczniów po ukończeniu szkoły zdecyduje się na podjęcie przedsięwzięcia, jakim jest założenie i prowadzenie własnego biznesu, w czym niewątpliwie mogą pomóc środki pozyskane z Unii Europejskiej.

 

2 października uczniowie klasy IV Technikum Informatycznego, IV Technikum Hotelarskiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego w ramach lekcji z podstaw przedsiębiorczości spotkali się  z przedstawicielem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – p. Pawłem Packiem.

Celem zajęć było poszerzenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, a w szczególności pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na zakładanie własnych firm i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Młodzieży przybliżone zostały możliwości jakie w tym zakresie oferuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który jest wdrażany przez urzędy pracy na Dolnym Śląsku.

Mamy nadzieję, że przekazane informacje okażą się przydatne i część naszych uczniów po ukończeniu szkoły zdecyduje się na podjęcie przedsięwzięcia, jakim jest założenie i prowadzenie własnego biznesu, w czym niewątpliwie mogą pomóc środki pozyskane z Unii Europejskiej.