A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

Opublikowano w Aktualności

2 października uczniowie klasy IV Technikum Informatycznego, IV Technikum Hotelarskiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego w ramach lekcji z podstaw przedsiębiorczości spotkali się  z przedstawicielem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – p. Pawłem Packiem.

 Celem zajęć było poszerzenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, a w szczególności pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na zakładanie własnych firm i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Młodzieży przybliżone zostały możliwości jakie w tym zakresie oferuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który jest wdrażany przez urzędy pracy na Dolnym Śląsku.

Mamy nadzieję, że przekazane informacje okażą się przydatne i część naszych uczniów po ukończeniu szkoły zdecyduje się na podjęcie przedsięwzięcia, jakim jest założenie i prowadzenie własnego biznesu, w czym niewątpliwie mogą pomóc środki pozyskane z Unii Europejskiej.

 

2 października uczniowie klasy IV Technikum Informatycznego, IV Technikum Hotelarskiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego w ramach lekcji z podstaw przedsiębiorczości spotkali się  z przedstawicielem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – p. Pawłem Packiem.

Celem zajęć było poszerzenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, a w szczególności pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na zakładanie własnych firm i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Młodzieży przybliżone zostały możliwości jakie w tym zakresie oferuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który jest wdrażany przez urzędy pracy na Dolnym Śląsku.

Mamy nadzieję, że przekazane informacje okażą się przydatne i część naszych uczniów po ukończeniu szkoły zdecyduje się na podjęcie przedsięwzięcia, jakim jest założenie i prowadzenie własnego biznesu, w czym niewątpliwie mogą pomóc środki pozyskane z Unii Europejskiej.