A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Nasza szkoła uzyskała w sierpniu 2014r. certyfikat „WF z klasą”!

Opublikowano w Aktualności

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu po całorocznej wytężonej pracy uczniów, nauczycieli wychowania fizycznego, przy wsparciu innych pedagogów i dyrekcji zdobył tytuł szkoły prowadzącej WF z Klasą. Dla przypomnienia jest  to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej. Jego celem jest rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży większej aktywności ruchowej.

 Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów. Jeśli lekcje WF-u wiążą się ze stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej. W programie "WF z klasą" wypracowujemy nowe pomysły na prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być ciekawsze, bardziej zróżnicowane, bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Nasz program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

Nauczyciele i uczniowie zainicjowali wiele interesujących wydarzeń:

1. Sportowy Okrągły Stół (SOS).

2. Lokalna Akcja Sportowa (LAS) : Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka; akcje rowerowe;

3. Zadanie do wyboru.

  • lekcje poza szkołą : siłownia, basen, nordic walking, zajęcia na orliku;
  • zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego;
  • edukacja zdrowotna;
  • ćwiczenia praktyczne związane z prawidłowym odżywianiem;

4. Dokumentacja działań na blogu http://blogiceo.nq.pl/kzlluban/

Niedługo po remoncie zostanie oddana mała salka do fitness wyposażona w lustra, nowe drabinki i sprzęt hi-fi. W październiku zostanie wyremontowana podłoga na sali gimnastycznej oraz odmalowana hala. Na potrzeby nowych grup fakultatywnych z wychowania fizycznego zostaną dokupione piłki do siatkówki i koszykówki.

Nauczyciele wf zgłosili szkołę do drugiej edycji programu. O jego efektach na pewno was poinformujemy.