A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Jak wybrali gimnazjaliści?

Opublikowano w Aktualności

Starosta lubański Walery Czarnecki podsumował wyniki naboru do powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Wiemy już jakie szkoły wybrali gimnazjaliści z naszego powiatu.

Faktem jest, że liczba uczniów z roku na rok maleje, co z kolei przekłada się  na wolne miejsca w szkołach. Jest to jednak tendencja ogólnopolska, której mimo starań powiatu oraz środowiska związanego z oświatą nie udało się zapobiec.

Do klas pierwszych przyjęto 467 osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym, liczba ta zmniejszyła się o 64 uczniów.

Jak poinformował Walery Czarnecki, więcej chętnych zgłasza się do nauki w liceum. Na uczniów czekało w tym roku 26 oddziałów i nie udało się ich wszystkich zapełnić. Podobnie jak w roku ubiegłym uruchomiono 19 klas pierwszych.

Najbardziej popularną szkołą, której organem prowadzącym jest powiat, okazał się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Nabór w tej szkole został dokonany do 8 oddziałów, w tym dwóch oddziałów liceum ogólnokształcącego, 4 – technikum oraz 2 zasadniczej szkoły zawodowej. Najbardziej popularne zawody to, poza informatykiem, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji reklamy.