A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Polsko – czeska wymiana i współpraca międzynarodowa w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu

Opublikowano w Aktualności

W tym roku szkolnym została zawiązana współpraca międzynarodowa między szkołą polską – Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu  oraz czeską placówką oświatową reprezentowaną przez Szkołę Średnią Zawodową: Středni  Škola Strojni, Stavebni a Dopravni znajdującą się w Libercu, niedaleko polskiej granicy. Współpraca została zainaugurowana wizytą czeskich przedstawicieli w naszej szkole w dniu 20.10.2021. Goście z Republiki Czeskiej zwiedzali szkołę oraz brali udział w rozmowach dotyczących wymiany międzynarodowej, kierunków kształcenia, możliwości rozwoju i współpracy. We wspólnym spotkaniu uczestniczyli ze strony czeskiej: Dyrektor Szkoły – Pan Jan  Samšiňak, jego zastępca Pan Leoš Křeček oraz nauczyciel języka angielskiego i tłumacz języka polskiego Vit Kloz. Stronę polską reprezentowały następujące osoby: Pani Dyrektor Lidia Błażków oraz nauczyciele: Edyta Juncewicz-Trela oraz Paweł Łupicki.

Drukuj

Spotkanie w ramach projektu "Brücke - Most"

Opublikowano w Aktualności

     Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubaniu wzięli dziś udział w spotkaniu w ramach projekt "Brücke - Most" organizowanego przez Instytut Goethego w Warszawie. Patrycja Skorek z technikum logistycznego, Viktoria Stachurska z technikum hotelarskiego i Jan Danilecki z technikum gastronomicznego mają możliwość uczestniczyć w kursie języka niemieckiego. Uczniowie będą również mogli doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Zorganizowane zostaną dla nich praktyki zawodowe w Niemczech. 

    Projekt koordynowany jest przez nauczycieli języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych.   W ramach współpracy z Instytutem Goethego pani Iwona Szwarczyńska - nauczyciel języka niemieckiego weźmie udział w kursie dla multiplikatorów nauczycieli języka obcego zawodowego. Dzięki temu projektowi Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących dołączył do wąskiego grona   sześciu szkół w Polsce, które mają taką możliwość podwyższania kształcenia zawodowego. Mamy   nadzieję, że ta współpraca przyniesie oczekiwane efekty.

Drukuj

Wizyta zawodoznawcza w Platinum Mountain Hotel&Spa

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Wizyta zawodoznawcza w Platinum Mountain Hotel&Spa Wizyta zawodoznawcza w Platinum Mountain Hotel&Spa
    19 października 2021 r. przedstawiciele klas hotelarskich, gastronomicznych i reklamy Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej mieli przyjemność zwiedzić nowy funkcjonujący od listopada 2019 roku pięciogwiazdkowy obiekt hotelarski Platinum Mountain Hotel&Spa w Szklarskiej Porębie.
    Dzięki uprzejmości pani Agaty Jankowskiej (front officemanager] uczniowie mogli zobaczyć wnętrza i wyposażenie jednostek mieszkalnych typu pokój Comfort, pokój Comfort Plus, pokój Premium oraz rodzinne apartamenty w oddzielnych budynkach.
    W trakcie wizyty młodzież obejrzała część gastronomiczną hotelu, tj. restaurację à la carte, Palladium Café &Lobby Bar oraz strefę wellness z kompleksem basenów, saun i jaccuzzi, siłownię wyposażoną w profesjonalny sprzęt do różnorodnych zajęć ruchowych, game room i sale zabaw.
    Podczas pobytu w Platinum Mountain uczniowie zwiedzili usytuowaną w hotelowym lobby wystawę obrazów Hanny Bakuły pt.: „Kwiaty pandemiczne”.

Drukuj

Stypendium Starosty Lubańskiego

Opublikowano w Aktualności

     W dniu dzisiejszym dwie uczennice naszej szkoły otrzymały Stypendium Starosty Lubańskiego. Kornelia Posmyk jest uczennicą klasy trzeciej, natomiast Kamila Pietrykowska czwartej. Obie uczennice uczęszczają do technikum w zawodzie technik logistyk. W imieniu Starosty stypendium wręczyła Pani Lidia Błażków, Dyrektor ZSZiO im. KZL w Lubaniu. To wyróżnienie jest przyznawane corocznie uczniom wyróżniającym się w nauce, zaangażowanym w życie klasy i szkoły oraz posiadającym osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Pani Dyrektor przekazała uczennicom najserdeczniejsze gratulacje życząc dalszych sukcesów i kolejnych osiągnięć zarówno w życiu prywatnym, szkolnym, jak i zawodowym. Skierowała w ich stronę wiele ciepłych, wspierających słów, które będą stanowiły dodatkową motywację dla Kornelii i Kamili. My również przyłączamy się do gratulacji i życzymy stypendystkom kolejnych fantastycznych osiągnięć.

Drukuj

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Opublikowano w Aktualności

    Doceniając wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zaangażowanie w rozwój dolnośląskiej oświaty 18 października 2021 w Karpaczu nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu Eliza Sławińska otrzymała z rąk Pani Marzeny Machałek sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Pana Romana Kowalczyka Kuratora Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
   Pani Eliza Sławińska jest zatrudniona w ZSZiOim. KZL na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.
    Od 14 lat zajmuje się szkoleniem głównie klas proobronnych . Jej uczniowie na przestrzeni tych lat osiągają sukcesy zajmując czołowe miejsca w krajowych zawodach i konkursach proobronnych.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.