A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Ważna informacja dla uczniów, rodziców i prawnych opiekunów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo 

 

Uprzejmie informujemy, że od dn. 26.10.2020 do odwołania, w ZSZiO im. KZL w Lubaniu zajęcia edukacyjne będą się odbywać w formie zdalnej. Szczegółowe informacje n/t organizacji pracy szkoły znajdują się w dzienniku elektronicznym. Zostały one wprowadzone zarządzeniem nr.57/2020 Dyrektora ZSZiO im. KZL w Lubaniu. 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami zdalnego nauczania i bieżące śledzenie komunikatów .


                  Pozdrawiam

                 Lidia Błażków

                dyrektor szkoły

Drukuj

Ważny komunikat dla uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie nauczania hybrydowego w ZSZiO im KZL

Opublikowano w Aktualności

      W związku z informacją MEN z dnia 16.10.2020r dotyczącą zmian w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, informujemy, że od dnia 19.10.2020r w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu nauczanie będzie odbywało się w systemie hybrydowym, tj.:

1) Od dnia 19.10.2020r do odwołania klasy maturalne : 4TG/TLg, 4TH , 4TI, 4TL będą pracowały w systemie stacjonarnym, tj. w szkole wg obowiązującego planu zajęć.

Ponadto:
2) Od 19.10.2020r do 23.10.2020r klasy: 1 LJ/LW, 1TG/1TLg, 1TI, 1TL, 1TR, 1A,1B, 3 TR, 3 TG/TH, 2 TLg będą pracowały również w systemie stacjonarnym, tj. w szkole wg obowiązującego planu zajęć.

3)Od 19.10.2020r do 23.10.2020r klasy: 2 LJ/ LW, 2TIg, 2TIp, 2TLp, 2TRg, 2TRp, 2A,2B,2C, 3 TI, 3 TL, 3A, 3B będą miały zajęcia w systemie zdalnym. Uczniowie tych klas logują się na dziennik elektroniczny wg obowiązującego planu lekcji. Lekcje będą prowadzone on-line (za pomocą kamer) na platformie G-Suite Classroom lub Korbank. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekażą linki do logowania za pomocą dziennika elektronicznego. Obecność na zajęciach będzie sprawdzana na podstawie logowania.

4) W następnych tygodniach, tj.: od 26.10.2020r do 30.10.2020r klasy: 2 LJ/LW, 2 TG/TH, 2TIg, 2TIp, 2TLg, 2TLp, 2TRg, 2TRp, 1TG/TLg, 3TG/TH, 2TLg oraz klasy maturalne będą pracowały w systemie stacjonarnym w szkole wg obowiązującego planu zajęć.
Od 02.11.2020r do 06.11.2020r klasy: 1 TG/TH, 2TG/TH,, 3TG/TH, 3 TI, 3 TL, 3A,3B, 2A,2B,2C oraz klasy maturalne będą pracowały w systemie stacjonarnym w szkole wg obowiązującego planu zajęć.

5) W kolejnych tygodniach zajęcia będą prowadzone naprzemiennie wg wyżej podanego schematu. O szczegółach i ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco za pomocą dziennika elektronicznego.

6) Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców stacjonarnie, na dotychczasowych zasadach, o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

7) Prosimy wszystkich uczniów o skontrolowanie swojego dostępu do dziennika elektronicznego. W przypadku jakichkolwiek problemów dot. dostępu do dziennika elektronicznego prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

8) Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami związanymi z hybrydowym systemem nauczania, nauczyciele będą pracować w szkole, w salach wg obowiązującego planu zajęć niezależnie od formy ( zdalnej lub stacjonarnej).

W przypadku jakichkolwiek zmian wynikających z wytycznych MEN będziemy informować o organizacji pracy szkoły na bieżąco i niezwłocznie.

                                                                                                                                                   Pozdrawiam

                                                                                                                                                 dyrektor szkoły
                                                                                                                                                  Lidia Błażków

Drukuj

Stypendia dla uczniów technikum szczególnie uzdolnionych zawodowo

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Stypendia dla uczniów technikum szczególnie uzdolnionych zawodowo Stypendia dla uczniów technikum szczególnie uzdolnionych zawodowo
    9 października 2020 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu stypendium dla 23 uczniów technikum szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych.
    Dokumenty o przyznaniu stypendium zostały podpisane przez pana Walerego Czarneckiego, Starostę Lubańskiego. Oficjalne decyzje stypendialne w imieniu pani Lidii Błażków – Dyrektora ZSZiO im. KZL, wręczyła młodzieży pani Małgorzata Gut-Twardowska – Kierownik Merytoryczny projektu „Zawodowo i profesjonalnie”.
   Stypendium w wysokości 11.000 zł płatne w 11 transzach po 1000 zł miesięcznie otrzymali  uczniowie, którzy spełnili takie kryteria jak m.in.: wysoka średnia ocen z dwóch wybranych przez siebie przedmiotów zawodowych, dodatkowe osiągnięcia/udział w konkursach, olimpiadach z przedmiotów zawodowych, wysoka frekwencja w ostatnim zakończonym okresie klasyfikacyjnym, inne dodatkowe osiągnięcia, aktywności, udział w stażach u pracodawcy (lub deklaracja udziału), uzyskanie pozytywnej opinii nauczyciela wybranego/wybranych przedmiotu/ów zawodowych.

Drukuj

Nagrody Starosty

Opublikowano w Aktualności

   

G A L E R I A
Nagroda starosty Nagroda starosty
  W dniu dzisiejszym dwie uczennice naszej szkoły- Kornelia Posmyk z klasy 2 TLg oraz Marcelina Szczepaniak z klasy 3 TR otrzymały stypendium Starosty Lubańskiego.
     W imieniu Pana Starosty Walerego Czarneckiego oraz Pani Dyrektor Lidii Błażków, stypendia oraz serdeczne gratulacje przekazała Pani Dyrektor ds. Wychowawczych Małgorzata Gut-Twardowska.
Dołączamy się do gratulacji, życzymy dalszych sukcesów i trzymamy kciuki!

Drukuj

Dzień Szpilek w KZLu

Opublikowano w Aktualności

Kobiety mogą i to bardzo dużo    
Okazuje się, że szpilki - nieodłączny atrybut kobiecości może pomóc chorym na raka. Niesamowity gest uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji naszej szkoły wsparł tą cudowną akcję.
Jesteśmy tam, gdzie dzieją się ważne sprawy.