A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Laureatki konkursu „Finansoaktywni” w Warszawie

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Laureatki konkursu „Finansoaktywni” w Warszawie Laureatki konkursu „Finansoaktywni” w Warszawie
     4 edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Finansoaktywni” zorganizowanego przez Ministerstwo Finansów zakończyła się sukcesem zespołu z klasy III Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy w składzie: Amanda Kubś, Agata Łukasik i Małgorzata Suśniak.
   Konkurs kierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Łącznie wpłynęło 180 projektów konkursowych. Projekt uczennic z 3TR znalazł się wśród pięciu zwycięskich w kategorii: Szkoły Ponadgimnazjalne.. Dziewczyny zaproponowały budowę parku do StreetWorkout i rozbudowanie Skateparku oraz budowę małego rolkowiska.
    W nagrodę uczennice wraz z opiekunem, panią Moniką Ozgą spędziły dwa dni w Warszawie. Zaproszenie na wycieczkę do Warszawy i uroczystą galę zostało wręczone przez panią Barbarę Czarnecką, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu. 14-go czerwca wszyscy laureaci odebrali nagrody rzeczowe w Ministerstwie Finansów i zwiedzili Centrum Pieniądza NBP. Nagrody wręczane były przez pana Pawła Cybulskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i panią Annę Maksym, zastępcę dyrektora Departamentu Budżetu Państwa.
Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Drukuj

X SZKOLNA OLIMPIADA HISTORYCZNA

Opublikowano w Aktualności

     Już po raz dziesiąty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej odbyła się w Szkolna Olimpiada Historyczna. Tematem tegorocznej edycji  była postać Anatola Sawickiego , Patrona klas mundurowych. Zadaniem uczniów było przygotowanie albumów poświęconych bohaterowi.
     Na olimpiadę wpłynęło 21 prac uczniów ze wszystkich typów szkół .Wiele ze złożonych prac wyróżniało się pomysłowością i oryginalnością. Ostatecznie 13 czerwca 2018 r. wyłoniono zwycięzców:
I miejsce - Jana Kovalska ( I B SB )
II miejsce - Agata Butrym ( 2TL )
III miejsce - Kamil Nowak ( 2  TR )
Gratulujemy zwycięzcom

Już po raz dziesiąty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej odbyła się w Szkolna Olimpiada Historyczna. Tematem tegorocznej edycji  była postać Anatola Sawickiego , Patrona klas mundurowych. Zadaniem uczniów było przygotowanie albumów poświęconych bohaterowi.

Na olimpiadę wpłynęło 21 prac uczniów ze wszystkich typów szkół .Wiele ze złożonych prac wyróżniało się pomysłowością i oryginalnością. Ostatecznie 13 czerwca 2018 r. wyłoniono zwycięzców:

I miejsce - Jana Kovalska ( I B SB )

II miejsce - Agata Butrym ( 2TL )

III miejsce - Kamil Nowak ( 2  TR )

Gratulujemy zwycięzcom .

Drukuj

XVIII Gala wręczania nagród laureatom powiatowych konkursów

Opublikowano w Aktualności

     Dnia 12 czerwca w Szkole Muzycznej w Lubaniu odbyła się XVIII Gala wręczania nagród laureatom powiatowych konkursów zorganizowanych przez PCE w roku szkolnym 2017/ 2018. Nagrodzeni uczniowie z Naszej Szkoły to: Aleksandra Oberda (z klasy 3 LR), Maja Jankowska (1 TLG), Aleksandra Giedrys (2 LR) oraz Szymon Chrząszcz ( 2 LW). Podziękowania za całoroczną współpracę usłyszała także pani Lidia Błażków, Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele: p. Monika Łyp, p. Aleksandra Grochala – Hawrylewicz i p. Agnieszka Węgłowska.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Drukuj

Logistycy z KZLnajlepsi na Dolnym Śląsku

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Mistrzowie logistyki Mistrzowie logistyki
     Dnia 8 czerwca 2018 r. odbył się finał szóstej edycji konkursu „Mistrzowie Logistyki” organizowanego przez Katedrę Zarządzania Strategicznego i Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

      W pierwszym etapie udział wzięło 48 szkół z całego Dolnego Śląska. Każda ze szkół mogła wytypować dwie drużyny. Zadaniem uczniów było rozwiązanie studium przypadku na temat sklepu kolonialnego stojącego przed decyzją zakupu linii do samodzielnego wypalania kawy. Przyszli logistycy musieli dokonać obliczeń ekonomicznych, przeanalizować szanse i zagrożenia związane z zakupem własnej linii produkcyjnej oraz rozwiązać dylematy logistyczne przed którymi stanął właściciel sklepu. Prezentacje uczniów trzeciej klasy technikum w zawodzie technik logistyk okazały się na tyle ciekawe i poprawne merytorycznie, że pośród siedmiu zakwalifikowanych do ścisłego finału zespołów znalazły się dwie drużyny z ZSP im. KZL w Lubaniu, w tym jedna z nich już na etapie kwalifikacyjnym zdobyła największą liczbę punktów.