A- A A+Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Drukuj

Studenci z Australii i Jordanii w naszej szkole!

Opublikowano w Aktualności

        W dniach 25-29 stycznia 2016 r. po raz kolejny gościliśmy w szkole studentów z wymiany organizowanej w ramach projektu AIESEC. Przez cały tydzień Musa’b Mustafa oraz Allan Pooley prowadzili multimedialne warsztaty językowe, opowiadając o swoich krajach, kulturze i historii. Uczniowie, dzięki prowadzonym przez studentów konwersacjom, mogli używać języka angielskiego w sposób naturalny i spontaniczny, poszerzając tym samym swoje umiejętności językowe oraz wiedzę na Australii i Jordanii, ojczystych krajów gości. Szkolnymi koordynatorami projektu byli nauczyciele języków obcych. W swoich domach studentów gościli: Agata Łukasik z klasy 1 TR oraz Marcel Kukiełka z klasy 3 LW.
     Wizyta studentów z AIESEC pozostawiła jak zawsze miłe wspomnienia. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zagraniczni goście również odwiedzą naszą szkołę.

Drukuj

STUDNIÓWKA ANNO DOMINI 2016

Opublikowano w Aktualności

Studniówka
Studniówka Studniówka
       Dnia 23 stycznia 2016 roku w Pałacu Brunów odbył się Bal Studniówkowy uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Sto dni przed najważniejszym egzaminem w życiu – maturą - bawili się uczniowie klas:

  • III Liceum Ogólnokształcącego oraz III Liceum Ogólnokształcącego o profilu ratownictwo medyczne i promocja zdrowia, których wychowawcą jest pani Kamila Małek,
  • III Liceum Ogólnokształcącego proobronnego, której wychowawcą jest pani Eliza Sławińska,
  • IV Technikum Informatycznego, której wychowawcą jest pani Katarzyna Jaskółowska,
Drukuj

OLIMPIADA WIEDZY HOTELARSKIEJ

Opublikowano w Aktualności

      Dnia 13 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno- Turystycznych w Jeleniej Górze odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Organizatorami konkursu są Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Zespół Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich w Kołobrzegu oraz Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.
     Naszą szkołę reprezentowali zwycięzcy etapu szkolnego tj. Grzegorz Nieckarz oraz Marcin Kleszczyński z klasy III TH. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 80 pytań dotyczących zagadnień branżowych oraz najnowszych trendów na rynku usług hotelarskich.

Drukuj

ETAP DIECEZJALNY XXVI OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ

Opublikowano w Aktualności

       13 stycznia br. W Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy odbył się etap diecezjalny XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Temat przewodni tegorocznej olimpiady to ,,Święty Jan Paweł II –wychowawca młodych pokoleń”. Spośród 600 uczniów  z naszej diecezji do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 59 osób z 35 szkół ponadgimnazjalnych.  Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy 3 LO : Honorata Kożuszyn i Gabriela Milewska. Uczennice zostały nagrodzone  pamiątkowymi dyplomami , nagrodami książkowymi, które przekazał osobiście Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marek Mendyk.