A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

„Eins, due, tres…” – ruszył kolejny projekt praktyk zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Projekt „Eins, due, tres…” Projekt „Eins, due, tres…”
    Po sukcesie projektu „Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów” w 2018 roku, w którym wzięło udział 61 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik informatyk, pani Lidia Błażków – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej zwróciła się do Zarządu Powiatu Lubańskiego z wnioskiem o udzielenie jej pełnomocnictwa na realizację kolejnego przedsięwzięcia zawodowego skierowanego do uczniów. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego złożono do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ opracowany przez szkolny zespół projektowy wniosek konkursowy w ramach akcji: Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Otrzymano dofinansowanie, które pozwoli na realizację projektu pn.: „Eins, due, tres … – praktyki zagraniczne uczniów ZSZiO im. KZL w Lubaniu” .

Drukuj

Projekt polsko – czeski „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”.

Opublikowano w Aktualności

 

G A L E R I A
Firemki w KZL-u Firemki w KZL-u
     W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. jest realizowany projekt polsko – czeski „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”. Projekt jest ukierunkowany na przedsiębiorczość jako kompetencję kluczową dla polskiego i czeskiego rynku pracy. Jednym z najistotniejszych działań projektu jest prowadzenie szkolnych mini przedsiębiorstw – Firemek. Podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych uczniowie nauczą się procesów zarządzania usługami i produktami oraz funkcjonowania firmy we wszystkich aspektach. Nawiążą również współpracę z innymi przedsiębiorstwami po obu stronach granicy.

Drukuj

Szkolne Forum Zawodowe z udziałem Marzeny Machałek, Wiceminister edukacji

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Szkolne Forum Zawodowe Szkolne Forum Zawodowe
     Dnia 16 września 2019 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych odwiedziła Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W związku z wizytą pani Minister zorganizowano w tym dniu w szkole Forum Zawodowe „Współczesna szkoła zawodowa odpowiedzią na wyzwania rynku pracy” z udziałem uczniów technikum, nauczycieli kształcenia zawodowego, przedstawicieli pracodawców. W forum uczestniczyli również goście: Janusz Wrzal, Dolnośląski Wicekurator Oświaty, Walery Czarnecki, Starosta Powiatu Lubańskiego, Konrad Rowiński, Wicestarosta Powiatu Lubańskiego, Halina Białoń, Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego, Anna Adamska, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Katarzyna Hudyma, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu, płk Straży Granicznej Jacek Wysokiński, Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Andrzej Juncewicz, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Lubaniu oraz Małgorzata Wieczorek- właścicielka Firmy ABC MAX i Katarzyna Cimosz z Firmy AGROMETAL s.c w Lubaniu.

Drukuj

Dzień Sybiraka 2019

Opublikowano w Aktualności

     W środę 18 września w kościele pw. Świętej Jadwigi w Lubaniu odbyły się uroczyste obchody Dnia Sybiraka. W tej patriotycznej uroczystości od lat bierze udział młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Po mszy odczytany został apel poległych przy udziale uczniów z klasy I i III Liceum Ogólnokształcącego proobronnego. Po apelu złożono kwiaty pod Wotum Dziękczynnym, a następnie wysłuchano wzruszającego programu artystycznego przygotowanego przez uczniów naszej szkoły w składzie: Dominika Gacek, Aneta Moczydlak, Wiktoria Chlibowska, Kamila Pietrykowska, Zuzanna Benke i Oskar Rymer.

Drukuj

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Opublikowano w Aktualności

                                                                                                                                                                Wrocław 2019-09-16

Drodzy Rodzice!

Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło z kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.